Kultursti & Erik Tandberg

ERIK TANDBERG BILLEDHUGGER OG GÅRDBRUKER

Kulturminneplanen for Søndre Land kommune fremhever 3 betydningsfulle kunstnere fra kommunen; Peder Aadnes, Ola Viker og Erik E. Tandberg. Den sistnevnte av disse tre er kanskje i dag ikke så kjent som person, men alle har sett hans verk. For eksempel Svanene på CC i Gjøvik, fløtermonumentet på Dokka, Tømmerhoggerne i Hov. Morsomt er det også at Peder Aadnes er tip tip tip oldefar til Erik E. Tandberg.

Det spesielle med Erik Erling Tandberg (1929-2007) er at han ved siden av å være odelsgutt på Setton gård, også fikk muligheten til å studere kunst i London og Oslo. I datidens samfunn var det å være odelsgutt en rett og plikt om å ta over familiegården og ikke bruke tid på noe så upraktisk som kunst. Det var bestefar Erik G. Tandberg som hadde stor interesse for kunst og kanskje hadde noe å si her. Det var også bestefar Erik G. som har lagt grunnlaget for kultur stien i Settons marka. Han   oppfordret barnebarnet Erik E.  til å lage ansiktene av sine foreldre Gudbrand Tandberg og Marthea Tandberg i stein langs stien. Erik E laget disse før 1950 og før studietiden, og   dette prosjektet sammen med bestefaren var sannsynligvis med å ytterlige forsterke hans ønske om å studere kunst.

Utdanning

Erik Tandberg fullførte gymnas i 1947, var på Storhove Landbruksskole i 1949, studieforberedelse i Oslo i 1950 og studerte fra 1951-1953 på Saint Martin`s School of Art. Fra 1953-1956 studerte han ved Statens Kunstakademi, med 1 år militære tjeneste i 1954. På Halden festning traff han kone Anne Marie fra Aspedammen. I 1957 var han 1 år på Oppland Skogskole på Brandbu. De fått 3 barn Grethe, Gudbrand og Øivind. Erik tok over Setton Gård fra sin far Gudbrand i 1959. I den periode hadde de på gården korn og jobbet i skogen. Det var hardt arbeid og kunsten ble ikke mye tid igjen for. I 1987 da Øivind fortsatte driften på gården kunne Erik Tandberg bruke al sin tid på skulpturer. I denne periode jobbet han med noen store monumenter og portretter fra blant annet Ole Evenrud (grunnlegger av Evenrud båtmotor), Tømmerhuggerne i Hov, Tømmerfløyterne på Dokka, Ola Viker, Husmanns monumentet på Stenberg museum og svanene på CC i Gjøvik.

Høstutstilling og Statens garanti Inntekt

Før i tiden var det borgerskapets ønsker om kunst på veggen som bestemte hva som ble presentert for salg i galleriene. Høstutstillingen var en motreaksjon fra kunstnerne, hvor de selv tok over styringen av hva som ble presentert av kunst. Kunstnere som hadde utstilt flere ganger på Høstutstillingen fikk stemmerett, dvs. være med å velge ut hvem som skulle bli antatt til neste års utstilling. Erik E. Tandberg stilte ut 5 ganger på Høstutstillingen og fikk «hederlig omtale» for en steinbyste av sin svigerinne Rigmor.  Kunstkollegaen som kom på åpningsfesten for utstillingen med tre barn, alle uten sko fordi det ikke var penger gjorde nok et visst inntrykk. Dette var kanskje medvirkende til at han senere valgte å ta over odelsgården.. Erik E. Tandberg fått tildelt Statens Garanti Inntekt fra 1979. Tildeling var en stor ære, særlig fordi det var svært få som kunstnere som oppnådde dette. Han valgte ikke å benytte seg av ordningen da han helst ville klare seg selv økonomisk. Erik E. Tandberg var en stolt landing, jobbet hardt og hadde begge beina plantet i skogen.