Viltmottak

I jaktsesongen tar vi imot hjort og elg fra området Søndre Land – Nordre land – Gjøvik. Vi skal bruke hjort og elg i egen kjøttproduksjon og tar imot et begrenset antall dyr.

Det må ringes på forhånd for avtale på telefon 907 66 539! Vi har ingen begrensninger på åpningstider.

Vi prioriterer ungdyr elg. For disse betaler vi mer per kilo enn andre viltmottak i området. Men vi tar ikke imot stressede dyr, vommskutte dyr, gamle kuer og gamle (store) okser. Stressede dyr har høy PH, som gjør at kjøttet ikke mørnes og forblir seigt. Dette kjøttet kan bare brukes i karbonade og pølseproduksjon og har dermed lavere verdi for oss. Vi tester hvert dyr på PH-verdi og ved for høg verdi har jegerne mulighet for å ta dyra tilbake, eller at vi betaler lavere pris pr kg.