Viltmottak

I jaktsesongen tar vi imot hjort og elg fra området Søndre Land – Nordre land – Gjøvik. Vi skal bruke hjort og elg i egen kjøttproduksjon og tar imot et begrenset antall dyr.

Det må ringes på forhånd for avtale på telefon 907 66 539 eller 46520934! Vi har ingen begrensninger på åpningstider, ingen trekk av bom, kontrollavgifter eller noen annet!!

Vi prioriterer ungdyr elg. For disse betaler vi mye mer per kilo enn andre viltmottak i området!! Men vi tar ikke imot stressede dyr, vomm skutte dyr, gamle kuer og gamle (store) okser. For slakt med skader i andre deler en bogen kan vi ta trekk i oppgjør. Stressede dyr har høy PH, som gjør at kjøttet ikke mørnes og forblir seigt. Dette kjøttet kan bare brukes i karbonade og pølseproduksjon og har dermed lavere verdi for oss. Vi tester hvert dyr på PH-verdi og ved for høg verdi har jegerne mulighet for å ta dyra tilbake, eller at vi betaler lavere pris pr kg.

Hjort             kr 85/kg

Ungdyr elg   kr 85/kg (80-140kg)

Elg < 80kg    kr 78/kg

Elg voksen    kr 78/kg (>140kg)

Avregnings vekt er kald vekt, det er 96% av varm vekt.