Vammen seter

Vammen seter er en av de siste seterbygninger som fortsatt eksisterer på Veståsen. Vammen har fantastisk utsikt øst- og sørover, over Odnes, Fluberg, Fluberg bru, Svingvoll, Hov og Fall.

Låven og seterhus skal gjøres i stand til utleie. Muligens skal det tilrettelegges for hestehold og utleie med småviltjakt. På setervollen forbereder vi område til hjortebeite og utvikling av hyttefelt på Blåkollen med små designhytter til utleie.

Setra har tre bygninger som pusses opp. Det røde huset er rettet opp, grunnmur er forsterket og kjellerinngang satt i stand.

Låven er rettet opp, støttebjelker er byttet ut og forsterket. Ny utedo er bygget opp.

Seterhus er tatt ned, skadete stokker er byttet ut og huset er blitt bygget opp på nytt. Det er lagt nytt tak og det er utført noen grunnarbeid inne.

Vammen seter