100% kortreist kjøtt

I gårdsbutikken ved viltmottaket selger vi kjøtt fra hjort, elg, reinsdyr og utegris. Mer kortreist mat får du ikke!

100 prosent kortreist

Hjorten på Setton Gård blir foret med egenprodusert gress og korn. Hjorten får i tillegg litt tilskuddsfor med alle viktige mineraler de ellers finner i naturen.

Vi har nå flokk på rund 130 hjort på gården. Dyra blir foret med egenprodusert gress og korn. I tillegg får de litt tilskuddsfor med viktige mineraler de ellers finner seg i naturen.

Hjorten blir avlivet i hegn – uten noen form for stress. Det sikrer både mørt kjøtt men også dyras sin velvære. Her er ingen stressende transport på en lastebil til et slakteri.

All foredling skjer ved gårdens eget viltmottak og slakteri. Det er 100% kortreist mat!